Usługi

Innowacje, badania i audyty turystyczne i kulturowe. Sprawdź, co możemy dla ciebie zrobić.

W drogę!

Innowacje turystyczne

Pomagamy generować i wdrażać pomysły na innowacyjne produkty, usługi, miejsca, wydarzenia, strategie, doświadczenia turystyczne i kulturowe. Projektujemy angażujące wycieczki, szlaki, atrakcje i marki turystyczne, ekspozycje muzealne, warsztaty, pokazy, żywe spotkania z kulturą, zanurzeniowe instalacje i aranżacje dla hoteli, restauracji, obiektów rekreacyjnych, wystawienniczych i in. W procesie badawczym i projektowym stosujemy triadę doświadczeń (TE), modele 3E, 3S, EUA, sejsmiczne modelowanie przeżyć, podejścia STEM/STEAM, metodykę immersyjną i autorskie techniki.

Badania turystyczne

Prowadzimy badania desk research i terenowe na potrzeby projektów innowacyjnych i innych inicjatyw w turystyce i kulturze. Pomagamy eksplorować rozmaite zagadnienia, odkrywać nowe wyzwania, szanse i trendy, badać potrzeby ludzi, analizować potencjał zasobów naturokulturowych, weryfikować informacje praktyczne. W zależności od specyfiki i celu badania stosujemy metody ilościowe, jakościowe lub mieszane, m.in. analizy źródłowe (tematyczne, rynkowe, foresightowe i in.), badania aktywne i eksplanacyjne, obserwacje, design safari, wywiady, trendwatching.

Audyty turystyczne

Ulepszamy projekty turystyczne i kulturowe w trosce o ich potencjał biznesowy, wartość społeczną oraz pozytywne doświadczenie odbiorców. Pomagamy eliminować błędy koncepcyjne, organizacyjne, merytoryczne, językowe, etyczne, wizualne, wrażeniowe i funkcjonalne. Weryfikujemy zgodność projektu z potrzebami ludzi, aktualnym stanem wiedzy, bieżącymi warunkami, rekomendowanymi praktykami i normami. Audytem obejmujemy innowacje w fazie testowania prototypów, a także istniejące produkty, usługi, miejsca, wydarzenia, strategie, treści.

Wszystko zaczyna się od rozmowy

Uzyskaj więcej informacji i indywidualną ofertę. Wyślij wiadomość przez poniższy formularz lub napisz bezpośrednio na adres: hello@antroutes.institute.

    Zaufali nam