Wzór kultury

Wzór kultury to właściwy danej kulturze, ukształtowany historycznie i przekazywany z…