Tradycja

Tradycja to ogół treści kulturowych – obyczajów, norm, poglądów, hierarchii wartości,…