Antroutes to eksploratorium turystyczne. Projektujemy podróże, innowacje turystyczne i kulturowe. Pomagamy eksplorować, generować pomysły, ulepszać, łączyć kropki, wytyczać nowe horyzonty.

Wspieramy etyczny rozwój turystyki, lokalnie i globalnie. Tworzymy rozwiązania skoncentrowane na dziedzictwie, zasobach naturokulturowych, potrzebach ludzi, cywilizacyjnych wyzwaniach i szansach.

Każdy projekt to kolejna szpilka na mapie naszej fascynującej, trwającej od 2005 r. ekspedycji szlakami turystyki i kultury. Przemierzamy je, aby inspirować zmiany i modelować warunki, które sprzyjają intencjonalnemu odkrywaniu otoczenia, współtworzeniu jego tożsamości, perspektyw i wizji jutra.

W praktyce badawczej i ideacyjnej przyjmujemy interdyscyplinarne podejście. Łączymy metody desk research, etnograficzne, heurystyczne, design thinking i autorskie techniki. Uwzględniamy aspekty antropologiczne, społeczne, kulturowe, przyrodnicze, naukowe, technologiczne, gospodarcze i inne, które wzajemnie się przenikają i wchodzą w interakcje, a tym samym muszą być postrzegane całościowo dla pełnego zrozumienia i generowania innowacji na ich styku.

Pracujemy od eksploracji rozmaitych zagadnień po najbardziej racjonalną odpowiedź na ewoluujący krajobraz świata, którego przyszłość zależy od tego, jakim tropem podążymy już teraz.

Koordynatorzy

Ewa Orciuch

Explorer & Designer

Twórczyni Antroutes. Kulturoznawca.

Adam Kudłacz

Explorer & Designer

Koordynator operacyjny. Właściciel.

Zaufali nam