Innowacje turystyczne

Projektuj angażujące wycieczki, szlaki, atrakcje, miejsca, wydarzenia, doświadczenia, strategie. Rozwijaj biuro podróży, promuj region, inicjuj projekty biznesowe i kulturowe na styku z turystyką.

W drogę!

Turystyka rozwija się dynamicznie, płynnie reagując na globalne tendencje. Obecnie jest w fazie bezprecedensowej transformacji, kształtowanej przez światowe wydarzenia, nurty postkolonialne i postmodernistyczne, zmieniające się trendy społeczne, zasoby cywilizacyjne, nowe wyzwania i szanse. To przełomowy moment, w którym liczą się przemyślane, strategiczne rozwiązania.

Projekty

Tworzymy innowacje turystyczne, które oferują nowy poziom podróżniczych wrażeń i skutecznie napędzają etyczny rozwój turystyki z poszanowaniem dziedzictwa naturokulturowego, ewoluujących krajobrazów świata, potrzeb zwiedzających i odwiedzanych.

Projektujemy angażujące wycieczki, wyprawy, szlaki, atrakcje i marki turystyczne, ekspozycje muzealne, warsztaty, pokazy, żywe spotkania z kulturą, zanurzeniowe instalacje i aranżacje dla hoteli, restauracji, obiektów rekreacyjnych i wystawienniczych, a także wszelkie inne produkty, usługi, miejsca, wydarzenia, doświadczenia i strategie na styku z szeroko pojętą turystyką.

Pomagamy ulepszać istniejące i tworzyć nowe oferty, zwłaszcza w obszarze turystyki kulturowej, ACE, agroturystyki oraz nurtów experience travel i immersive experience.

Pracujemy dla biur podróży, biur promocji regionów, instytucji kultury, hoteli, restauracji, obiektów rozrywkowych i rekreacyjnych, manufaktur, artystów, rzemieślników, wykonawców tradycyjnych zawodów oraz innych firm, instytucji, organizacji, osób prywatnych, społeczności i jednostek samorządowych.

Z wielką przyjemnością wspieramy rozwój turystyczny i kulturowy małych miast i wsi. Wydobywamy ich ukryty potencjał, przywracamy należne miejsce tradycjom i skarbom przyrody, pomagamy rozważnie promować lokalne dziedzictwo, inspirujemy do alternatywnych działań na rzecz ożywienia regionu, współtworzenia jego tożsamości i perspektyw.

Metodologia

W procesie badawczym i projektowym stosujemy triadę doświadczeń turystycznych (TTE), modele 3E, 3S, EUA, sejsmiczne modelowanie przeżyć, podejścia STEM/STEAM, metodykę immersyjną, założenia turystyki moralnej, a także autorskie techniki i teorie, w tym STEMC i opracowany przez nas 4-etapowy model turystyki przyszłości.

Tworzymy rozwiązania harmonijnie wpisane w otoczenie, bezwzględnie odpowiedzialne kulturowo, społecznie i środowiskowo, uwzględniające potrzeby mieszkańców i turystów. Pracujemy od wstępnej analizy przez badania i generowanie pomysłów po wdrożenie, audyt i rozwój innowacji.

Zamów projekt innowacji

Uzyskaj więcej informacji i indywidualną ofertę. Wyślij wiadomość przez poniższy formularz lub napisz bezpośrednio na adres: hello@antroutes.institute.

  Etapy procesu projektowego

  Projektowanie innowacji turystycznych to proces wyjątkowy i często niepowtarzalny. Innowacje mogą się odnosić do wielu tematów i miejsc, mieć różne formy i cele, być tworzone przez firmy, instytucje albo osoby prywatne, wynikać z rozmaitych działań, decyzji, pobudek. Każdy projekt wymaga indywidualnego rozpatrzenia pod względem specyfiki, użyteczności, opłacalności i możliwości wdrożenia.

  Analiza

  Podczas wstępnej analizy weryfikujemy zasadnicze fakty, wizje, cele, zasoby, szanse, zagrożenia. Pozwala to uzyskać niezbędne informacje, zdefiniować niewykorzystane nisze, problemy i wyzwania, ustalić obszary zmian i perspektywiczne kierunki działania, ocenić potencjał rozwojowy, zweryfikować propozycje robocze. Zaproponowaną ramową strategię kształtujemy w odniesieniu do wyników pracy w kolejnych etapach.

  Badania

  Strategicznym etapem projektowym są badania. Realizujemy eksploracje desk research, terenowe i ideacyjne, aby zrozumieć zastaną rzeczywistość, istotę i kluczowe walory otoczenia lub oferty, potrzeby, oczekiwania i opinie ludzi, misję biznesową i społeczną oraz inne fakty swoiste dla danego przedsięwzięcia. Gromadzimy wiadomości historyczne, kulturowe, rynkowe i foresightowe, dotyczące miejsc, wydarzeń, społeczności, tradycji, zabytków, kontrahentów, zjawisk, obecnych i przyszłych trendów. Zastanawiamy się, jak sensownie promować regiony, atrakcje i kierunki podróży, wytyczać szlaki, tworzyć doświadczenia, usprawniać poznawcze i sensoryczne zanurzenie odbiorców. Szukamy inspiracji i rzeczowych informacji, które pozwolą ustanowić logiczne, unikalne połączenia pomiędzy poszczególnymi punktami styku.

  Generowanie i testowanie pomysłów

  W kolejnym etapie syntetyzujemy dane badawcze, generujemy pomysły na innowacje i testujemy prototypy – to czas eksperymentów, gdy poszukujemy ideału. Zróżnicowany charakter innowacji dopuszcza interdyscyplinarne metody badawcze, projektowe i kreacyjne oraz rozmaite środki wyrazu, dlatego pozwalamy sobie myśleć i działać poza utartym schematem.

  Wiemy, że w procesie ideacji można nieustannie odkrywać i kreślić nowe horyzonty, bowiem świat ma nieskończone ambicje. Mozaika wszystkiego, co człowiek tworzy, co go dotyczy, otacza i jest przez niego wyrażane, generuje rozliczne impulsy dla każdego innowatora, natomiast nasze otoczenie stanowi otwartą, chłonną, rozciągliwą i synkretyczną układankę, której różne elementy można łączyć w najbardziej śmiałe, nieoczywiste koncepty. Zawsze pamiętamy jednak, że jest to zarazem materia wymagająca, delikatna i osadzona w ściśle określonych ramach, w których trzeba się poruszać ze świadomością i dalekosiężną rozwagą, dogłębnie rozumiejąc przestrzeń i czas, przemiany i tendencje, problemy i dążenia ludzi, ich relacje z kulturą, tradycją, naturą, historią, społeczeństwem, nauką, techniką, gospodarką, polityką. Wszystkie te aspekty to dryfujące kropki, które dopiero poddane przemyślanym obserwacjom i uzasadnionym sprzężeniom tworzą optymalną, racjonalną odpowiedź ideacyjną na ewoluujący krajobraz świata.

  Wdrożenie

  Najbardziej obiecujący koncept profilujemy do ostatecznej formy i przekazujemy w postaci księgi ideacyjnej, która zawiera opis innowacji, opcjonalne narzędzia, wskazówki implementacyjne i realizacyjne. W zależności od specyfiki projektu na tym etapie możesz już działać samodzielnie, zgodnie z metodyką twojej organizacji, własnymi wyborami i możliwościami, lub skorzystać z naszego wsparcia wdrożeniowego. Oferujemy usługi redakcyjne i asystenckie w zarządzaniu produktami turystycznymi. Opracowujemy teksty marketingowe i wydawnictwa użytkowe: programy wycieczek, opisy atrakcji, scenariusze dla pilotów, treści ofertowe, informatory, ulotki, katalogi, przewodniki turystyczne etc. Obsługujemy CMS, publikując oferty, inne treści, materiały i pliki na stronie internetowej. Na życzenie realizujemy dodatkowe zadania. Zakres, warunki i możliwości współpracy wdrożeniowej każdorazowo ustalamy indywidualnie.

  Rozwój

  Projektowanie innowacji jest procesem iteracyjnym, czyli powtarzalnym. Nawet najlepszy pomysł może wymagać zredefiniowania pewnych założeń i wypracowania ulepszonych rozwiązań, które odpowiadają na odbiór społeczny, nieoczekiwane sytuacje, nowe realia czy też, w przypadku wycieczek – zmiany w siatce połączeń, terminy otwarcia atrakcji, uwagi pilotów, przewodników, uczestników. Na życzenie monitorujemy stan wdrożenia, przeprowadzamy dodatkowe badania i audyty ideacyjne oraz pomagamy wdrażać zmiany, które chronią projekt przed dezaktualizacją, zapewniają mu optymalną jakość, prawidłowe funkcjonowanie i przetrwanie w ewoluujących warunkach.

  Wszystko zaczyna się od rozmowy

  Otrzymaj indywidualną ofertę. Skontaktuj się przez poniższy formularz lub napisz bezpośrednio na adres: hello@antroutes.institute.

   Zaufali nam