Jesteś tutaj:

Immersive Experience Design

Projektuj doświadczenia immersyjne. Skutecznie angażuj odbiorców, dostarczając im prawdziwą wartość, niezapomniane wrażenia i głębokie, kontekstowe połączenie ze światem lub twoją ofertą.
Rozpocznij

Głębia immersji.

Nowoczesne społeczeństwo przechodzi fundamentalną reorientację od materialistycznego konsumpcjonizmu do podejścia empirycznego. Oczekuje sensu, uważności, wartości. W realiach zdominowanych przez prędkość, powierzchowność i nadmiar bodźców rozwiązaniem jest immersja – pogłębione postrzeganie rzeczywistości.

Immersja, niczym symboliczny przycisk „stop”, przenosi w niespotykany dotąd wymiar intencjonalnego połączenia ze światem – aktywuje procesy kognitywne, pogłębia kontekstową percepcję, wzmacnia świadomość istnienia, poczucie obecności, sprawczości i znaczenia w złożonej przestrzeni wrażeń intelektualnych i sensorycznych, sprzężonych wyzwań, aspiracji i perspektyw.

Nowa percepcja.

W Antroutes projektujemy doświadczenia immersyjne dla turystyki, kultury, branż noclegowej, gastronomicznej, edukacyjnej, modowej, urodowej, zdrowotnej, lifestylowej, powiązanych z rozwojem osobistym, tradycyjnymi zawodami, rzemiosłem, sztuką, dziedzictwem, trendami – w sferze biznesowej, społecznej i osobistej.

Pomagamy tworzyć rozwiązania, które uwzględniają walory danej przestrzeni lub oferty, a także maksymalnie angażują odbiorcę do interakcji poprzez koncentrację na interesujących go aspektach oraz kontekstową stymulację jego emocji, motoryki, procesów myślowych i sensorycznych w odpowiedzi na indywidualne potrzeby, cele, motywacje, uczucia, zachowania, wartości.

Kreuj immersyjną rzeczywistość

Poznaj metodę projektową, jej zastosowanie i efekty.

Rozwijaj ofertę

Doświadczenia immersyjne mogą być realizowane przez odpowiednio sprofilowane produkty, usługi, miejsca, wydarzenia lub strategie. Pomagamy tworzyć:
  • Podróże, szlaki i atrakcje turystyczne
  • Przygodowe ekspozycje muzealne i galeryjne
  • Warsztaty, interaktywne pokazy rzemiosła i tradycji, festiwale
  • Żywe spotkania z lokalną społecznością, kulturą, przyrodą, historią
  • Instalacje przestrzenne (artystyczne, imitacje miejsc)
  • Zanurzeniowe aranżacje i menu dla hoteli i restauracji
  • Sesje relaksacji i rozwoju osobistego
  • Inne innowacje w obszarze produktów, usług, obsługi klienta

Angażuj ludzi

Doświadczenia immersyjne mają różną strukturę i przeznaczenie. Jako nośnik realnej korzyści angażują odbiorcę do interakcji, której celem może być odkrywanie, eksploracja, nauka, przygoda, rekreacja, zabawa, relaks, praktykowanie uważności, wzmocnienie więzi społecznych, wymiana poglądów, dzielenie się dokonaniami lub osiągnięcie innych priorytetów.

Buduj głębokie relacje

Doświadczenia immersyjne sprzyjają nawiązaniu głębokiej, niezapomnianej więzi mentalnej z eksplorowaną rzeczywistością, w tym taką, w której osadzona jest oferta biznesowa albo społeczna. Immersja rozwija się w toku interakcji odbiorcy z otoczeniem i zawsze jest doświadczeniem subiektywnym. Dzięki obszernym danym badawczym można w środowisku immersyjnym zaakcentować wartości kluczowe dla odbiorców oraz aspekty istotne z punktu widzenia interesariuszy (np. firmy, artysty, społeczności).

Szerokie horyzonty

Doświadczenia immersyjne są zorientowane aż 4-kierunkowo: na odbiorców (Human-Centered Design), otoczenie (Environment-Centered Design – tu w rozumieniu społecznym, kulturowym, przyrodniczym), interesariuszy (np. firmę, instytucję, twórcę) oraz środowisko immersyjne ujęte w odpowiedni kontekst. Dopiero fuzja rozproszonych danych ze wszystkich segmentów – kluczowych walorów, zasobów, potrzeb, celów, problemów, motywacji, zapatrywań, tendencji, istoty – umożliwia intencjonalne kreowanie doświadczeń, które są wzajemnie satysfakcjonujące i perspektywiczne.
Projektuj

Projektuj doświadczenia immersyjne

Poznaj proces projektowy krok po kroku.

01. Analiza

Doświadczenia immersyjne mogą się odnosić do wielu tematów i miejsc, mieć różne formy i cele, być projektowane przez firmy, instytucje albo osoby prywatne, wynikać z przypadkowych odkryć lub świadomie podjętych działań i decyzji. Każdy projekt jest niepowtarzalny i wymaga indywidualnego rozpatrzenia pod względem użyteczności, opłacalności i możliwości wdrożenia. Podczas wstępnej analizy weryfikujemy zasadnicze fakty, wizje, cele, zasoby, szanse, zagrożenia. Pozwala to uzyskać niezbędne informacje, ocenić potencjał rozwojowy w danych obszarach, ustalić perspektywiczne kierunki działania i zweryfikować propozycje robocze. Zaproponowaną ramową strategię działania kształtujemy w odniesieniu do wyników pracy w kolejnych etapach.

02. Inspiracja

Projektowanie doświadczeń immersyjnych (Immersive Experience Design) polega na modelowaniu środowiska immersyjnego i procesów kognitywnych w sposób, który umożliwia odbiorcy pełne, poznawcze i empiryczne zanurzenie się w daną rzeczywistość, dlatego trzeba dobrze zrozumieć istotę tej rzeczywistości, jak również specyfikę otoczenia i oczekiwania ludzi. Na tym etapie rozpoczynamy eksploracje ideacyjne. Zakres przeprowadzonych badań desk research i terenowych oraz ustanowienie logicznych, unikalnych połączeń pomiędzy poszczególnymi punktami styku wprost przekładają się na jakość doświadczenia. Interdyscyplinarny charakter doświadczeń immersyjnych dopuszcza różne metody badawcze, projektowe, kreacyjne i stosowane środki wyrazu.

03. Implementacja

Syntetyzujemy dane badawcze, generujemy pomysły na doświadczenie i testujemy prototypy – to czas eksperymentów, gdy poszukujemy ideału i profilujemy najbardziej obiecujący koncept do ostatecznej formy. Gotowy pomysł otrzymujesz w postaci księgi ideacyjnej, zawierającej opis doświadczenia, opcjonalne narzędzia i wskazówki realizacyjne. W zależności od specyfiki projektu na tym etapie możesz skorzystać z naszego wsparcia wdrożeniowego lub działać samodzielnie, zgodnie z metodyką twojej organizacji, własnymi wyborami i możliwościami.

04. Rozwój

Projektowanie doświadczeń jest procesem iteracyjnym, czyli powtarzalnym. Nawet najlepszy pomysł może wymagać zredefiniowania pewnych założeń i wypracowania ulepszonych rozwiązań, które odpowiadają na odbiór społeczny, nieoczekiwane sytuacje, nowe realia. Monitorujemy stan wdrożenia, przeprowadzamy dodatkowe badania i audyty ideacyjne oraz pomagamy wdrażać zmiany, które chronią projekt przed dezaktualizacją, zapewniają mu optymalną jakość, prawidłowe funkcjonowanie i przetrwanie w ewoluujących warunkach.

Wszystko zaczyna się od rozmowy

Otrzymaj indywidualną ofertę. Wyślij wiadomość przez poniższy formularz lub napisz bezpośrednio na adres: hello@antroutes.institute.

    Zaufali nam