Jesteś tutaj:

Bądź pomysłowy. Zawsze

Poznaj tajniki procesu ideacyjnego.
Eksploruj otoczenie i łącz kropki w nowe pomysły.
Rozpocznij

Ideacje

CZYM SĄ IDEACJE

Ideacja to kreatywny proces generowania i rozwijania pomysłów. Można go stosować w biznesie, technologii, nauce, kulturze, życiu społecznym i dowolnej innej dziedzinie do tworzenia pomysłów na innowacje, wynalazki, zmiany – nowe, ulepszone, zmienione, zapożyczone, oczekiwane lub eksperymentalne koncepcje rzeczy, miejsc, wydarzeń, strategii, norm, zjawisk, doświadczeń etc.

TECHNIKI IDEACYJNE

Istnieje wiele metod, technik i narzędzi generowania pomysłów. Do najpopularniejszych należą brainstorming (burza mózgów), SCAMPER, analiza SWOT, macierz Pugha, bodystorming (technika angażująca całe ciało), starbursting, mapowanie myśli i pojęć, technika 5. pytań, technika 6. myślących kapeluszy, technika loci, diagramy koncentracji, pokrewieństwa, rybiej ości, klastrów i inne.

ETAPY IDEACJI

Proces ideacji obejmuje kilka etapów: rozpoznanie (tzw. audyt zerowy), eksploracje (obserwacje, badania), konceptualizowanie (generowanie pomysłów wybranymi technikami), prototypowanie (rozwijanie pomysłów), testowanie, wdrożenie i doskonalenie. Etapy mogą się różnić nazewnictwem i mieć odmienną konfigurację w zależności od przyjętej metody.

CYKL IDEACYJNY

Poszczególne etapy ideacji można lub trzeba powtarzać w czasie, aby upewnić się, czy pomysł jest aktualny, funkcjonalny i użyteczny. Ciągłe badanie, zmienianie i ulepszanie pomysłu w odpowiedzi na potrzeby odbiorców, nowe warunki, możliwości technologiczne, odkrycia naukowe, normy branżowe lub społeczne jest naturalnym elementem cyklu ideacyjnego.

Impulsy i sprzężenia

W procesie ideacji można nieustannie odkrywać i kreślić nowe horyzonty, bowiem świat ma nieskończone potrzeby, oczekiwania i ambicje. Mozaika wszystkiego, co człowiek tworzy, co go dotyczy i otacza, generuje niezliczone impulsy dla każdego błyskotliwego eksploratora i ideatora: wizjonera, wynalazcy, kreatora zmian i innowacji, od których może zależeć jutro. Nasze otoczenie stanowi otwartą, chłonną, rozciągliwą i synkretyczną układankę, której różne elementy można łączyć w najbardziej śmiałe, nieoczywiste koncepty. Jest to zarazem materia wymagająca, delikatna i osadzona w ściśle określonych ramach, w których trzeba się poruszać ze świadomością i dalekosiężną rozwagą, dogłębnie rozumiejąc przestrzeń i czas, przemiany i tendencje, problemy i dążenia ludzi, ich relacje z kulturą, tradycją, naturą, historią, społeczeństwem, nauką, techniką, gospodarką, polityką. Wszystkie te aspekty to dryfujące kropki, które dopiero poddane przemyślanym obserwacjom i uzasadnionym sprzężeniom tworzą najbardziej racjonalną odpowiedź ideacyjną na ewoluujący krajobraz świata.