Kultura

Kultura nie ma jednej definicji. Pod tym pojęciem kryje się całokształt dorobku…

Wzór kultury

Wzór kultury to właściwy danej kulturze, ukształtowany historycznie i przekazywany z…

Tradycja

Tradycja to ogół treści kulturowych – obyczajów, norm, poglądów, hierarchii wartości,…