Badania turystyczne

Zdobywaj rzetelne informacje. Realizuj badania desk research, terenowe, ideacyjne. Eksploruj zagadnienia, trendy, potrzeby ludzi, nowe wyzwania, szanse i kierunki rozwoju w obszarze turystyki.

W drogę!

Wielkie pomysły zaczynają się od wielkich odkryć. Czy chcesz wdrożyć innowację turystyczną, uruchomić nową wycieczkę, atrakcję albo hotel, ulepszyć swoje produkty, usługi, miejsca, wydarzenia, poznać oczekiwania klientów, napisać przewodnik albo poznać scenariusze przyszłości turystyki, potrzebujesz sprawdzonych informacji. Pomożemy ci je zdobyć!

Rodzaje badań

Realizujemy badania desk research, terenowe i ideacyjne. Specjalizujemy się w analizie źródeł, informacji praktycznych, doświadczeń i trendów w obszarze turystyki, kultury i na styku z tymi dziedzinami. Oferujemy usługi badawcze dla touroperatorów, biur promocji regionów, przewodników, instytucji kultury, zarządców atrakcji, organizatorów wydarzeń, wydawców, innych firm, organizacji i osób.

Badania desk research

Desk research to metoda badawcza, która polega na analizie danych zastanych, czyli dostępnych źródeł informacji na wybrany temat. Narzędziem analizy są materiały naukowe, publicystyczne, rynkowe, branżowe, wewnętrzne (firmowe), np. zasoby internetowe, książki, artykuły, monografie, raporty, statystyki, inne dokumenty tekstowe, audio i wizualne. Wykorzystaj badania desk research, gdy:

 • Potrzebny ci research informacji praktycznych (lotów, hoteli, restauracji, atrakcji, kontrahentów i in.) do opracowania programu podróży
 • Chcesz dogłębnie poznać miejsce, obiekt, zagadnienie, wydarzenie historyczne, tradycję, dziedzictwo kulturowe albo przyrodnicze, aby opracować jakościową ofertę turystyczną
 • Planujesz wyposażyć swoich pracowników (np. pilotów, przewodników) lub klientów w materiały z profesjonalną wiedzą na dany temat
 • Musisz zaktualizować swoje oferty i potrzebujesz zweryfikowanych danych, aby wyeliminować ryzyko posługiwania się fake newsami
 • Zależy ci, aby poznać stan wiedzy naukowej lub popularnej w danym zakresie, np. na potrzeby pisania książki

Badania ideacyjne

Badania ideacyjne stosuje się w procesie generowania pomysłów na innowacje. Służą one odkrywaniu nowych potrzeb, wyzwań i szans, analizowaniu trendów, doświadczeń klientów i innych danych. W zależności od specyfiki i celu badania stosuje się metody desk research (analiza źródeł) i terenowe (pozyskiwanie danych z rzeczywistości), ilościowe, jakościowe lub mieszane, m.in. ankiety, wywiady, obserwacje, design safari, analogie, analizy marketingowe, foresightowe oraz inne rodzaje eksploracji empirycznych. Wykorzystaj badania ideacyjne, gdy:

 • Szukasz pomysłów na innowacje turystyczne i kulturowe (np. programy wycieczek, ofertę muzeum, hotelu)
 • Zastanawiasz się, jak podnieść jakość usług i zyskać przewagę konkurencyjną
 • Chcesz się lepiej przygotować na nadchodzące trendy i przewidywane scenariusze przyszłości turystyki
 • Pragniesz zrozumieć otoczenie rynkowe, określić oczekiwania turystów i potrzeby lokalnej społeczności

Etapy procesu badawczego

Badania turystyczne zaczynamy od wstępnego rozpoznania. Omawiamy tematykę, zakres, przeznaczanie, cele i inne parametry eksploracji, aby móc dobrać właściwy rodzaj badań, wstępnie określić jego ramowy przebieg, źródła danych i formę opracowania informacji. Po audycie zerowym przechodzimy do właściwych prac.

W toku procesu badawczego identyfikujemy obszary analizy, dobieramy metody badawcze, a w przypadku badań ideacyjnych stawiamy także pytania i hipotezy oraz tworzymy scenariusz badań. Opracowujemy zbiór danych i gromadzimy informacje. W zależności od specyfiki projektu realizujemy eksploracje desk research, terenowe lub mieszane jedną lub kilkoma technikami.

Analizujemy, syntetyzujemy i opracowujemy wnioski. Gotowe dane badawcze dostarczamy w postaci raportu, kwerendy lub innej publikacji. W określonych przypadkach ponawiamy badania istotne dla danego cyklu projektowego lub motywowane nowymi zmiennymi, faktami, decyzjami.

Zamów badania

Uzyskaj więcej informacji i indywidualną ofertę. Wyślij wiadomość przez poniższy formularz lub napisz bezpośrednio na adres: hello@antroutes.institute.

  Zaufali nam