Jesteś tutaj:

Badania ideacyjne

Realizuj badania desk research, terenowe, ideacyjne i turystyczne. Zdobywaj rzetelne informacje, aby dobrze rozumieć obszary działania, ulepszać swoje oferty, łatwo projektować doświadczenia i innowacje.

Rozpocznij

Rodzaje badań

Wybierz badania desk research, terenowe, turystyczne lub ideacyjne.

Badania desk research

Desk research to metoda badawcza, która polega na analizie danych zastanych, czyli dostępnych źródeł informacji na wybrany temat. Narzędziem analizy są materiały wewnętrzne (np. firmowe), rynkowe, branżowe, naukowe lub publicystyczne, np. książki, artykuły, monografie, raporty, statystyki i inne dokumenty tekstowe, audio i wizualne, dostępne w dowolnie wybranych zasobach.
Zamów badania

Badania terenowe

Badania terenowe służą pozyskiwaniu danych z rzeczywistości. Pozwalają zbierać informacje bezpośrednio od ludzi (np. klientów) i analizować różne zagadnienia w ich naturalnym otoczeniu. W zależności od specyfiki i celu badania stosuje się metody ilościowe, jakościowe lub mieszane, np. ankiety, wywiady, obserwacje, design safari, eksperymenty i inne metody empiryczne.
Zamów badania

Badania turystyczne

W Antroutes oferujemy autorskie badania turystyczne dla touroperatorów, biur promocji regionów, przewodników, instytucji kultury, wydawców. Realizujemy research tematyczny, trendowy, informacji praktycznych i kontrahentów. Szukamy, weryfikujemy i opracowujemy dane dot. miejsc, wydarzeń, zjawisk, kultur, atrakcji, lotów, obiektów noclegowych i gastronomicznych, partnerów biznesowych, jak również czynników wpływających na scenariusze przyszłości turystyki oraz innych interesujących zagadnień.
Zamów badania

Eksploracje ideacyjne

Eksploracje ideacyjne służą odkrywaniu nowych potrzeb, wyzwań i szans. Są stosowane w procesie generowania i testowania pomysłów na doświadczenia i innowacje. Zazwyczaj łączą metody desk research, etnograficzne, eksperymentalne i heurystyczne, w tym m.in. obserwacje, wywiady, analogie, analizy narracyjne (storytelling), rynkowe, marketingowe, foresightowe i trendowe. W Antroutes wykorzystujemy eksploracje ideacyjne w obszarze turystyki, kultury i biznesu na styku z tymi dziedzinami.
Zamów badania

Wielkie pomysły zaczynają się od wielkich odkryć

Odpowiednio zakrojone badania pozwolą ci zdobyć rzetelne, unikalne informacje na potrzeby projektowania doświadczeń i innowacji, pisania książek lub realizacji innych inicjatyw. Eksploruj ewoluujące otoczenie, aby rozumieć istotne zagadnienia, zjawiska, tradycje, tendencje, specyfikę miejsca i czasu, potrzeby ludzi i złożone realia działania, w których ścieżki jutra zależą od tego, jakim tropem podążysz już dziś.

Zamów badania

Etapy procesu badawczego

01. Audyt zerowy

Proces badawczy zaczynamy od wstępnego rozpoznania. Omawiamy tematykę, zakres, przeznaczanie, cele i inne parametry eksploracji, aby móc dobrać właściwy rodzaj badań, wstępnie określić jego ramowy przebieg i źródła danych. Po audycie zerowym przechodzimy do właściwych prac.

02. Badanie

W toku badania identyfikujemy obszary analizy, stawiamy pytania i hipotezy, dobieramy metody badawcze, tworzymy scenariusz badań. Opracowujemy zbiór danych i gromadzimy informacje. W zależności od specyfiki projektu realizujemy eksploracje desk research, terenowe lub mieszane.

03. Wyniki

Analizujemy, syntetyzujemy i opracowujemy wnioski. Gotowe dane badawcze dostarczamy w postaci raportu, kwerendy lub innej publikacji. W określonych przypadkach ponawiamy badania istotne dla danego cyklu projektowego lub motywowane nowymi zmiennymi, faktami, decyzjami.

Zamów badania

Wyślij wiadomość przez poniższy formularz lub napisz bezpośrednio na adres: hello@antroutes.institute.

    Zaufali nam