Jesteś tutaj:

Audyt ideacyjny

Czy twój innowacyjny projekt jest nadal stosowalny i poprawny? A może wymaga zmian, bo przestał odpowiadać odbiorcom i nowym realiom, bazuje na nieważnych danych lub zawiera inne błędy, które obniżają jego jakość i potencjał rynkowy? Aby wiedzieć, na czym stoisz, przeprowadź audyt ideacyjny, czyli weryfikację rzeczową i funkcjonalną projektu w obszarze zgodności z aktualnym stanem wiedzy, bieżącymi warunkami, rekomendowanymi praktykami i normami. Audytem możesz objąć innowacje wdrożone z Antroutes, a także własne oferty, które mogą wymagać kontroli jakości i ulepszeń.

Rozpocznij

Etapy audytu

01. Audyt zerowy

Audyt zaczynamy od wstępnego rozpoznania. Analizujemy specyfikę projektu, związane z nim wizje, cele, aktualne problemy, wyzwania i szanse rozwojowe. Konsultujemy spostrzeżenia. Niektóre drobne dylematy możemy rozwiać od ręki, natomiast jeżeli projekt rzeczywiście wymaga gruntownej kontroli i zaawansowanych ulepszeń, proponujemy spersonalizowane warunki audytu.

02. Weryfikacja

Analizujemy jakość, poprawność i aktualność projektu w warstwie koncepcyjnej, lingwistycznej, merytorycznej, wizualnej, etycznej, funkcjonalnej, użytkowej, wrażeniowej. Weryfikujemy prawidłowość ogólnych założeń i poszukujemy potencjalnych błędów w sferze różnych decyzji, założeń, informacji i treści. Prace realizujemy na dostarczonych danych lub w terenie.

03. Wyniki

Po audycie dostarczamy raport podsumowujący. Zawiera on listę nieścisłości i rekomendacje ulepszeń projektu wraz z niezbędnymi objaśnieniami i propozycjami wdrożeniowymi. Z raportem łatwo pozbędziesz się błędów, poprawisz swój projekt i podejmiesz strategiczne decyzje rozwojowe – odpowiedzialne społecznie i korzystne biznesowo.

Zamów audyt

Wyślij wiadomość przez poniższy formularz lub napisz bezpośrednio na adres: hello@antroutes.institute.

    Zaufali nam