Antroutes

instytut eksploracji antropologicznych

Jesteś tutaj:

Antroutes to instytut eksploracji antropologicznych, w którym wspieramy inicjatywy podróżnicze, hobbystyczne i biznesowe na szlakach kultury.

Misją instytutu jest organizowanie przestrzeni poznawczej, aktywizacyjnej i rozwojowej z zastosowaniem interdyscyplinarnej perspektywy antropologicznej. Cel ten realizujemy poprzez kilkuetapowe działania. Wytyczamy obszary badawcze, przyjmujące postać szlaków tematycznych. W ich obrębie eksplorujemy tropy antropologiczne (antropy; fakty kulturowe) i tworzymy przygody (pomysły na kulturowe podróże, hobby, czas wolny). Pośrednim efektem badań kulturowych są opracowywane przez instytut przewodniki oraz narzędzia rozwojowe dla biznesu i hobbystów.

Sferą eksploracji jest dla nas dowolny aspekt holistycznie pojętego dorobku kultur świata. W wielopłaszczyznowych obserwacjach uwzględniamy wszelkie materialne i symboliczne wytwory kultury – złożone struktury społeczne i poznawcze, relacje z otoczeniem oraz obiekty wraz z technologią ich tworzenia, sposobami użytkowania czy interpretacji.

Analizowane tropy kulturowe kreślą antropologiczny obraz naszego wczoraj i dziś. Stanowią próbę odpowiedzi na pytania o istotę egzystencji człowieka i o to, co czyni nas ludźmi. Ukazują, jacy jesteśmy i jak żyjemy, co nas łączy, a co dzieli, jak i dlaczego kształtuje nas kultura oraz jak my modyfikujemy ją w czasie i przestrzeni. Służą zarazem wypracowaniu rozwiązań, które umożliwiają świadome, celowe, zrównoważone poruszanie się w przestrzeni kulturowej – jej ochronę, ożywianie, współtworzenie i uczestnictwo w niej w warunkach nowej rzeczywistości.

W Antroutes wychodzimy z założenia, że każdy człowiek, każde miejsce i każdy czas generują wartość dodaną. Łączymy naukowy dyskurs antropologii kulturowej z wyselekcjonowanymi praktykami sektorowymi i branżowymi, aby opowiadać o różnorodności kulturowej świata, jak i zachęcać do jej intencjonalnego doświadczania. Efektem naszych starań jest czynny wpływ na dynamizację, planowanie, realizację i promocję oddolnych inicjatyw w zakresie kulturowej i podróżniczej działalności społecznej, twórczej, hobbystycznej, biznesowej czy instytucjonalnej.

Koordynatorzy Antroutes

Ewa Kudłacz-Orciuch

CEO

Twórczyni Antroutes, koordynator antropów i wypraw kulturowych, redaktor, kulturoznawca.

Adam Kudłacz

COO

Koordynator operacyjny Antroutes, właściciel Motle. Designer, rysownik, fotograf; redaktor (lotnictwo).