Antroutes to instytut eksploracji antropologicznych, w którym wspieramy inicjatywy podróżnicze, hobbystyczne i biznesowe na szlakach kultury.

Misją instytutu jest organizowanie przestrzeni aktywizacji i rozwoju z zastosowaniem interdyscyplinarnej perspektywy antropologicznej. Cel ten realizujemy poprzez eksplorację antropów – tropów antropologii kulturowej, które katalogujemy w wybranych obszarach badawczych oraz wykorzystujemy do tworzenia przygód (pomysłów na kulturowe podróże, hobby, czas wolny) i antrozwojów (narzędzi rozwojowych).

Tropem antropologicznym jest dla nas dowolny aspekt holistycznie pojętego dorobku kultur świata. Wychodzimy z założenia, że każdy człowiek, każde miejsce i każdy czas generują wartość dodaną, toteż w wielopłaszczyznowych obserwacjach uwzględniamy wszelkie materialne i symboliczne wytwory kultury – złożone struktury społeczne i poznawcze oraz obiekty wraz z technologią ich tworzenia, sposobami użytkowania czy interpretacji. Tropów poszukujemy także w naturze, która kulturę otacza i się z nią przenika. Tropy, jako przyczynek ekspedycji ku źródłom poznania innego i samego siebie, są próbą odpowiedzi na pytania o istotę egzystencji człowieka i o to, co czyni nas ludźmi. Ukazują, jacy jesteśmy i jak żyjemy, co nas łączy, a co dzieli, jak i dlaczego kształtuje nas kultura oraz jak my modyfikujemy ją w czasie i przestrzeni. Składają się zatem na antropologiczny obraz naszego wczoraj i dziś, a zarazem mogą posłużyć do prognozowania przyszłych trendów kulturowych.

Antropy to samodzielne opracowania tematyczne, a także baza przygód antropologicznych i narzędzi rozwojowych. Łączą naukowy dyskurs antropologii kulturowej z wyselekcjonowanymi praktykami sektorowymi i branżowymi w celach informatywno-aktywizujących. Za sprawą antropów instytut wspiera świadome, celowe, zrównoważone poruszanie się w przestrzeni kulturowej – jej ochronę, ożywianie, współtworzenie i uczestnictwo w niej w warunkach nowej rzeczywistości.

Efektem naszych starań jest czynny wpływ na dynamizację, planowanie, realizację i promocję oddolnych inicjatyw i projektów w obszarze kulturowej i podróżniczej działalności społecznej, twórczej, hobbystycznej, biznesowej czy instytucjonalnej.

Koordynatorzy Antroutes

Ewa Kudłacz-Orciuch

CEO

Twórczyni Antroutes, koordynator antropów i wypraw kulturowych, redaktor, kulturoznawca.

Adam Kudłacz

COO

Koordynator operacyjny Antroutes, właściciel Motle. Designer, rysownik, fotograf; redaktor (lotnictwo).